Aktualności

Koronavirus

Świadczenie usług seksualnych jest w Szwajcarii obecnie zabronione w związku z pandemią koronavirus. Zakaz ten obowiązuje do 19 kwietnia 2020. Istnieje prawdopodobieństwo, że zakaz ten zostanie przedłużony.
Jeśli nie mieszkasz na stałe w Szwajcarii, radzimy Ci bezwłocznie wrócić do domu. Jeśli potrzebujesz pomocy, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
Jesli masz takie objawy, jak kaszel, gorączka, zmęczenie i duszności, skontaktuj sie z nami.
Jesli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas, wyślij sms lub e-mail. Pomożemy Ci!
Telefon: 077 522 38 06 lub 061 681 24 14
Mail:

Oficjalne informacje dotyczące aktualnej sytuacji można znaleźć w języku niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim na stronie:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

Rozporządzenie z dnia 16 marca 2020 dotyczące działań do walki z koronawirusem można znaleźć pod adresem:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60681.pdf

Zespół Aliena życzy Wam dużo zdrowia!